NoviceNovo mesto

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi:
»MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.«
Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina okrepiti položaj v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru. Da se je v zadnjih letih veliko spremenilo pri pogledu zunanjih deležnikov na položaj Mestne občine Novo mesto, povedo številni Novomeščani, ki so aktivni izven lokalnega okolja. Tudi sami spremljamo razvojne projekte in aktivnosti drugih občin in tako nas opazujejo tudi drugi. Prav je, da se zavedamo obstajanja številnih dobrih praks in izvedenih projektov, po katerih se lahko zgledujemo. Ponosni pa moramo biti na tista področja, kjer smo prvi oz. najboljši in s tem zgled drugim.
Razširjeni povzetek vizije naše občine se nadaljuje: »Kot pametna občina se izkazuje v usmeritvi v stalni razvoj na vseh področjih in v uvajanje novih tehnologij tako v močno prisotnem gospodarstvu, okoljskih izzivih kakor tudi na področju družbenih dejavnosti. S svojim delovanjem in usmeritvami je prijazna okolju ter usmerjena k reševanju okoljskih problemov in skrbi za trajnostne ukrepe v dobrobit kakovosti življenja vseh svojih prebivalcev. Omogočiti želi kvalitetno, zdravo, varno in čisto bivalno okolje, urejeno infrastrukturo, zagotoviti bližino med krajem bivanja in delovnim mestom, nuditi dostopne storitve (zdravstvena oskrba, varstvo otrok, šole, uradi), zagotoviti možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti. S svojimi dejanji poskuša v največji meri vključevati vse prebivalce in ključne deležnike, dosegati sporazume med njimi in svoj razvoj usmeriti v še boljšo prihodnost za bodoče rodove, ki bodo čutili pripadnost do MO Novo mesto.«
Novo mesto bo v naslednjih desetih letih spremenilo svojo podobo v marsikaterem pogledu: mimo našega mesta bo zgrajena tretja razvojna os, na zahodu bo nova obvoznica mimo Češče vasi in Regrških košenic pomenila pomembno prometno razbremenitev mestnega središča; obe cesti pomenita tudi nova, prepotrebna mostova čez Krko. Krke pa ne bodo prečkali samo mostovi za avtomobile, ampak tudi brvi za pešce in kolesarje. Na Marofu bo začel nastajati arheološki doživljajski park. Ob zahodni obvoznici pa bo že to jesen novi olimpijski center sprejel kolesarje in atlete iz širše regije in mednarodnega prostora.
Vsi projekti, ki jih izvajamo v velikem številu, so namenjeni predvsem nam … še več pa jih je namenjeno našim otrokom, vnukom in tudi ljudem, ki bodo prihajali od drugod. Teh je vsako leto več, kar lahko pripišemo jasno zastavljeni turistični strategiji in posameznikom, ki razvijajo turistične produkte ter storitve, ki so pomemben temelj širšega – trajnostnega razvoja naše države, regije in nenazadnje občine.
Zavedam se, da so infrastrukturni objekti zgolj ogrodje in zunanja podoba lokalne skupnosti. Temelj vsake skupnosti so predvsem naši medsebojni odnosi, naša solidarnost do posameznikov, ki so tako ali drugače izključeni. Brez solidarne naravnanosti do pomoči potrebnih bomo težko napredovali kot družba v celoti. In tukaj imajo neprecenljivo vlogo številne organizacije na področju sociale, zdravstva in humanitarnosti.
Zadnja leta spremljamo odziv občanov na širše delovanje in stanje v naši občini. Občani so vsako leto bolj zadovoljni z razvojno naravnanostjo občine in to daje mojim sodelavcem in meni dodatno vzpodbudo in zavezo, da na tej poti vztrajamo. Zame kot župana je največji privilegij, ko slišim naše občane reči, da je v naši občini lepo in prijetno živeti.
Strast je na številnih področjih gonilo razvoja. Strastni ljudje presegajo povprečje in premikajo meje. Pri urejanju skupnega, v javni sferi, strast posameznika ni dovolj. Potrebno je iskanje skupnih poti, ki pogosto niso optimalne. Sodelovanje, spoštovanje različnosti in hkrati vizionarski pogled so naše usmeritve pri vodenju lokalne skupnosti. Rad imam Novo mesto in zato pri vodenju občine lahko premagam marsikatero oviro. Vabim vas, da skupaj pišemo zgodbo Novega mesta naprej. Ker imamo radi Novo mesto.