Novice

Velikokrat slišimo, kako nam tujci razlagajo, v kako lepi državi živimo in kako kvalitetno bivalno okolje imamo. Tudi tisti med nami, ki večkrat potujemo izven meja Slovenije, smo soglasni, da je Slovenija v marsičem nadpovprečna v primerjavi s številnimi okolji po svetu. Seveda so okolja, ki nudijo boljše pogoje in storitve, in prav ti zgledi so potrebni, da se znamo orientirati po boljših od nas.

 

Tako kot je Slovenija v svetu v marsičem izstopajoča, pa mnogi čislajo tudi našo občino v slovenskem merilu. Novo mesto tujci vidijo kot butično lokalno okolje, ki zaradi kritične mase sicer ne omogoča vseh urbanih storitev, vendar nudi visoko kakovost bivanja. Znotraj Slovenije nas izpostavljajo kot prostor, ki zna ponuditi številne priložnosti in je dobra kombinacija naravnega, bivalnega, delovnega in prostočasnega okolja na številnih področjih (šport, kultura, mladina …). Letošnje poletje smo lahko ponovno zaznali povečano število obiskovalcev. Številni so obiskali prenovljeni Glavni trg, pa tudi druge destinacije so bile predmet odkrivanja tujih in domačih turistov. Če smo v lanskem letu prevzeli vodstvo na lestvicah mest z najkvalitetnejšim bivanjem in letos nadaljevali z nagrado za razvojno najprodornejšo občino, smo bili zadnji mesec nagrajeni z dvema nominacijama na področju turizma.  Prva je bila nominacija za nagrado za (slovensko) evropsko destinacijo odličnosti EDEN, kjer smo tekmovali s Podčetrtkom, in druga za nagrado Turistične zveze Slovenije za najlepše urejeno mestno jedro.

 

Kljub številnim napovedim o bližajoči se naslednji gospodarski krizi gre slovenskemu gospodarstvu (še vedno) dobro. In dobro nam gre tudi na Dolenjskem, ki je od drugih še nekoliko boljša tako po kazalnikih rasti kot ohranjanju primata v izvozni nadpovprečnosti. Enako je bila tudi Mestna občina Novo mesto med slovenskimi mestnimi občinami ena od zgolj dveh, ki jima je indeks razvitosti glede na lansko leto zrasel.

 

To bi bile lahko samo besede, ki seveda izražajo povprečje. Obstaja pa tudi objektivni kazalec, ki se mu reče število občanov. Od konca leta 2014 do konca leta 2018 je številno prebivalcev novomeške občine zrastlo skoraj za 700 in tako nas je sedaj prvič več kot 37.000. V to številko niso všteti začasni delavci, ki pa bodo morda ravno v Novem mestu našli svoje bodoče bivalno okolje. Zavedati se moramo, da uspešno gospodarstvo zahteva tudi dovolj usposobljene delovne sile.

 

Veseli in ponosni smo lahko, da so naše osnovne šole in vrtci polni. Povsod ni tako. Zato smo posebno skrbno pospremili 429 prvošolcev v devet osnovnih šol v naši občini, ki jih bo letos obiskovalo 3.867 šolarjev. Poseben regijski utrip dajejo Novemu mestu tudi dijaki, ki so se septembra vrnili na novomeške srednje šole, oktobra pa se jim bodo pridružili še študenti, ki jih je na fakultetah v Novem mestu vse več. Mladi, uspešna delovna generacija in aktivni starejši dajejo utrip mestu, ki ga imamo radi. In na katerega smo lahko upravičeno ponosni.

 

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v glasilu Novo mesto (september 2019)

 

Fotografija: Goga.si