Novo mesto green

Novomeška občina kot zelena destinacija

Živimo v lepem naravnem okolju. Tako okolje smo prejeli od svojih predhodnikov in ni nujno, da bomo enako kvalitetno okolje prepustili svojim zanamcem. To, kar smo zadnjih 50 let imenovali z imenom »razvoj«, je v marsičem zelo obremenilo okolje. Mislim na velike količine odpadkov ter na onesnaževanje talnih voda z odplakami iz gospodinjstev, kmetijske proizvodnje…