NoviceNovo mesto green

Živimo v lepem naravnem okolju. Tako okolje smo prejeli od svojih predhodnikov in ni nujno, da bomo enako kvalitetno okolje prepustili svojim zanamcem. To, kar smo zadnjih 50 let imenovali z imenom »razvoj«, je v marsičem zelo obremenilo okolje. Mislim na velike količine odpadkov ter na onesnaževanje talnih voda z odplakami iz gospodinjstev, kmetijske proizvodnje in gospodarskih družb. Zrak obremenjujejo izpusti iz zastarelih kurišč, proizvodnih naprav in vozil. Dejstvo, da imata naše mesto in okolica veliko naravnih danosti, še ne pomeni, da se za nadaljnji razvoj ni treba truditi in boriti.

 

Na prvem mestu se je treba vedno znova zavedati, da je dostop do pristne narave (gozd, zelenice) velika, res velika vrednota. In v naši občini imamo tovrstno dosegljivost ne samo v okolici mesta, ampak je tudi v mestu skoraj vsaka točka oddaljena od neokrnjene narave največ nekaj 100 metrov. Dejstvo je, da lahko naredim v Novem mestu krožni sprehod, ki traja več kot 1 uro na način, da zelo majhen delež poti hodim po asfaltnih površinah. Take celostne kakovosti bivanja na celotni površini urbanega prostora ne ponuja nobeno drugo slovensko mesto. Povezanost sprehajalnih in kolesarskih poti bo z novimi tremi brvmi čez reko Krko v naslednjih dveh letih še večja. Prav tako bo z urejeno javno razsvetljavo na dveh pomembnih sprehajališčih  dosegljivost gibanja v naravi še večja.

 

Okolica mesta nudi kvalitetne pohodniške destinacije, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino. Trška gora, Machova in Rudolfova pot. Imamo več mestnih gozdov, ki se zajedajo proti samemu mestnemu jedru. Velika zelena rekreacijska površina so Gorjanci. Poleg planincev in pohodnikov v zadnjih letih vse bolj privlačijo navdušence za gorsko kolesarjenje.

 

Morda je od vseh naravnih danosti še najmanj izkoriščena izjemna reka Krka. Krka kot mirna reka nudi res izjemne možnosti za čolnarjenje in razne sodobne oblike, kot je supanje. V zadnjih letih se prebuja vse več kopalnih lokacij. Kot opažam, imajo najmanj zadržkov za kopanje v naši reki mladi, ki niso obremenjeni s časi, ko je bila le-ta obremenjena z neprimerno očiščenimi izpusti velikih gospodarskih družb. Danes, ko imamo večji del občine pokrite s sistemi čiščenja odpadnih voda, je Krka primerna kopalna destinacija v celotni dolžini.

 

Stik z naravo pa omogoča tudi kakšna manjša parkovna javna površina s posameznim drevesom in klopco ali pa otroško igrišče. Spominjamo se časov, ko so se otroci podili po gozdu in travnikih. Danes je tovrstne igre manj, zato pa imamo urejena otroška igrišča, ki z raznovrstnimi igrali spodbujajo kreativno igro najmlajših. Veliko imamo tudi rekreativnih športnikov v vseh generacijah. Ne mislim samo na tekače in kolesarje, ki so najmanj zahtevni glede športne infrastrukture. Veliko je rekreativnih športnikov, ki se podijo za žogo ali pa balinajo. Ob že pestri ponudbi pa se vsako leto zgradi kakšno novo športno igrišče ali balinišče.

 

Aktivno preživljanje časa zunaj, v naravi, ima vpliv na naš odnos do narave. Bolj jo cenimo in se zavedamo pomena njenega ohranjanja. Vpliva pa pozitivno tudi na naše zdravje. Ampak praviloma je vse, kar je dobro na daljši rok, težko, naporno. Lahko pa iz lastnih izkušenj povem, da so tovrstne odločitve težke samo na začetku, ko se je treba odločiti oz. zapustiti stanovanje. Ko smo zunaj na aktiven način, je svet lepši in prejšnjih dilem ni več.

 

Vidimo se na naših zelenih poteh in površinah!

 

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v glasilu Novo mesto (marec 2020)