Spletna anketa Lista Gregorja Macedonija

Ocenite delo župana in Liste Gregorja Macedonija

Vse občanke in občane Mestne občine Novo mesto lepo vabimo, da odgovorite na šest kratkih vsebinskih vprašanj o tem, kako vidite naše delo in kaj so še razvojni koraki, s katerimi si želite, da nadaljujemo. Kot lokalna skupnost smo pred številnimi izzivi – veliko jih je takih, ki nam jih nalaga obstoječa Strategija razvoja MONM do…