NoviceSpletna anketa Lista Gregorja Macedonija

Vse občanke in občane Mestne občine Novo mesto lepo vabimo, da odgovorite na šest kratkih vsebinskih vprašanj o tem, kako vidite naše delo in kaj so še razvojni koraki, s katerimi si želite, da nadaljujemo. Kot lokalna skupnost smo pred številnimi izzivi – veliko jih je takih, ki nam jih nalaga obstoječa Strategija razvoja MONM do leta 2030, nekateri pa se nam nakazujejo glede na trenutne globalne okoliščine. Že dobrih sedem let se svetnice in svetniki Liste Gregorja Macedonija z županom, mag. Gregorjem Macedonijem na čelu trudimo za nenehne izboljšave. Način dela, ki smo ga zastavili leta 2014 se je izkazal za uspešnega, saj so rezultati vidni tako kot na terenu, kot v sistemu delovanja na številnih področjih.

Pomembno se nam zdi, da se redno obračamo na občanke in občane z aktualnimi vprašanji, saj bo le tako naše nadaljnje delo odgovarjalo na prave izzive, ki jih vi postavljate kot prioritete.

Anketa je anonimne narave. V kolikor želite ostati v stiku z nami, nam lahko na koncu ankete zaupate svoj e-poštni naslov. Uporabljen bo zgolj za obveščanje o delu Liste Gregorja Macedonija.

Za sodelovanje pri anketi kliknite tukaj.

Hvala vsem, ki si boste vzeli čas.