Župan tradicionalno v vseh krajevnih skupnostih

Tradicija obiskov krajevnih skupnosti v času volilne kampanje se je v štabu Liste Gregorja Macedonija začela leta 2014, ko smo si takrat še relativni novinci na novomeški politični sceni vzeli celo leto in pripravili ambiciozen program Novo mesto 2020. Prvi krog vključevanja javnosti v pripravo programa so bila strokovna srečanja na ključne teme oz. področja…