Novice

Tradicija obiskov krajevnih skupnosti v času volilne kampanje se je v štabu Liste Gregorja Macedonija začela leta 2014, ko smo si takrat še relativni novinci na novomeški politični sceni vzeli celo leto in pripravili ambiciozen program Novo mesto 2020. Prvi krog vključevanja javnosti v pripravo programa so bila strokovna srečanja na ključne teme oz. področja delovanja, program pa smo podkrepili še z informacijami, pridobljenimi z obiski v krajevnih skupnostih. Krajanke in krajani so vedno jasno izražali svoje prioritete in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi je v teh osmih letih rodilo res plodno sodelovanje na vsakodnevni ravni.

Srečanja se bodo odvila tudi tokrat in sicer:

Datum KS Ura Kraj Član LGM na obisku
ponedeljek, 24.10.2022 Bršljin 17:00 prostori KS Bršljin,
Klemenčičeva ulica 13
Jasna Kos Plantan, Janez Povh,
Branko Kovač
petek, 21.10.2022 Karteljevo 19:30 prostori KS Karteljevo (bivša OŠ) Jasna Kos Plantan, Goran Makar
torek, 25.10.2022 Bučna vas 17:00 gasilski dom Dol. Kamence Jasna Kos Plantan, Janez Povh,
Branko Kovač
torek, 25.10.2022 Prečna 19:00 krajevni dom Prečna Jasna Kos Plantan, Mario Krapež
sreda, 26.10.2022 Regrča vas 17:00 prostori dom krajevne skupnosti Mateja Rožič, Miro Škufca
sreda, 26.10.2022 Šmihel 19:00 gasilski dom Šmihel Miro Škufca, Mateja Rožič, Marija Judež
četrtek, 27.10.2022 Center 17:00 sejna soba, rotovž, 1.nadstropje Sara Tomšič, Sandi Vidic
četrtek, 27.10.2022 Drska 19:00 prostori KS Drska Katja Grgič, Suzana Hočevar, Vesna Vesel,
Janez Mohorčič, Rado Trifković
četrtek, 3.11.2022 Birčna vas 17:00 prostori
podružnične šole Birčna vas
Darja Marjanovič, Klara Golič
četrtek, 3.11.2022 Uršna sela 19:00 gasilski dom Uršna sela Klara Golič, Darja Marjanovič
ponedeljek, 7.11.2022 Mali Slatnik 17:00 gasilski dom Križe Natalija Petakovič, Primož Kobe,
Urban Kramar
ponedeljek, 7.11.2022 Žabja vas 19:00 krajevna hiša Šentjernejska cesta 10 Mojca Andolšek, Robert Sotler
torek, 8.11.2022 Brusnice 17:00 gasilski dom Brusnice Miha Kralj, Boštjan Grobler
torek, 8.11.2022 Gabrje 19:00 kulturni dom Gabrje Miha Kralj, Boštjan Grobler
sreda, 9.11.2022 Podgrad 17:00 prostori podružnične šole Tomaž Slak
četrtek, 11.11.2022 Stopiče 17:00 Družbeni dom Tomaž Slak
četrtek, 10.11.2022 Dolž 19:00 gasilski dom Dolž Tomaž Slak, Miha Kralj
ponedeljek, 14.11.2022 Kandija Grm 17:00 prostori KS Smrečnikova ul.16
(pod vrtcem Kekec)
Boštjan Grobler, Mojca Andolšek
torek, 15.11.2022 Otočec 17:00 Družbeni dom Šentpeter Jernej Strgar, Urban Kramar
torek, 15.11.2022 Ločna Mačkovec 19:00 Prostori KS, Plava laguna Goran Makar, Jernej Strgar
sreda, 16.11.2022 Majde Šilc 17:00 Soba Oštarije Rudolfswerth
nad Mercatorjem
Robert Sotler, Vesna Vesel
četrtek, 17.11.2022 Gotna vas 17:00 Dom krajanov na Jedinščici Robert Sotler
četrtek, 17.11.2022 Mestne njive 19:00 Prostori KS Maša Macedoni, Katerina Božič

Vsa gospodinjstva bodo za posamezno srečanje vabila prejela po pošti. Vljudno vabljeni s svojimi predlogi in vprašanji. Pomembno je, da se redno pridobi veliko informacij iz terena, da so lahko potem prioritete dela pripravljene v skladu z realnim stanjem potreb, krajevna skupnost pa lahko nato z aktivnim sodelovanjem z občino, vse izzive v čim krajšem času naslovi.