NoviceLeon Štukelj Novo mesto

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo
Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali samo z dostopnostjo kulturnih in rekreativnih dobrin. Gre za celovit splet okoliščin, ki dajejo prebivalcu široko paleto možnosti za oseben razvoj, kar je nenazadnje povezano z možnostmi, ki jih okolje nudi družinam, mladim, starejšim, priseljencem itd. V celovitem pogledu je Mestna občina Novo mesto eno najkvalitetnejših okolij za bivanje in delo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In verjamem, da z nadaljevanjem razvojnih korakov v naslednjih desetih letih na način, kot smo jih uresničevali v zadnjih treh letih, brez težav tekmujemo za naziv najboljšega (majhnega) mesta po kvaliteti bivanja.
Splet možnosti in danosti, ki jih nudi Novo mesto, je na prvem mestu povezan z uspešnim gospodarstvom. To, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva in da imamo številna mala in srednja podjetja, ki so mednarodno uspešna v nišnih produktih, daje Novemu mestu in širši okolici obilo priložnosti. In dejansko je gospodarska uspešnost nadgrajena na številnih področjih. Imamo kvalitetno izobraževanje, ki se začne s široko mrežo vrtcev in osnovnih šol, ki v veliki meri nudijo številne aktivnosti na veliko področjih. Širina in kvaliteta znanj ter primerjava z drugimi okolji se vsako leto pokaže ob uspehih naših šol in posameznih učencev na številnih tekmovanjih. Novo mesto je regionalno središče srednješolskih programov oz. srednjih šol, ki nudijo znanja in kompetence za večino poklicnih in študijskih odločitev v nadaljevanju. Vse več mladih pridobi v našem mestu tudi višje oz. visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.
Novo mesto s svojo okolico je bilo v preteklosti in je še danes okolje, v katerem delujejo številni kulturniki. Občina ter občani živimo s kulturo, znamo prepoznati ustvarjalne dosežke skupin in posameznikov ter jim dati ustrezno priznanje. Še vedno imam v spominu zadnjo izvedbo tradicionalnega, že 28. koncerta novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku. Polna dvorana Marof in navdušeni obrazi tako nastopajočih kot poslušalcev so čudovit presežek. In ta dogodek je samo eden v nizu, ki se jih spomnimo ob letnem pregledu kulturnega dogajanja. Vse to v občini, ki nima profesionalnih nacionalnih kulturnih institucij ter denarja in pogojev, ki so na voljo le-tem.
Kvaliteta socialnega okolja se meri tudi z dostopnostjo in obsegom javnih, zelenih in rekreativnih površin. Gre za okolja, kjer je izražena enakost, saj je prosta dostopnost za vse izhodišče tovrstnih prostorov. Zato so javne površine za druženje ter zelene in rekreativne površine za telesno aktivnost merilo, ki poleg osnovnih pogojev, kot so pitna voda, čisto okolje ali ceste, prinaša največjo vrednost v naša življenja. Javni prostori, kot so urejeni trgi, delajo našo ožjo skupnost bolj enakopravno in solidarno. Na javni površini ali sprehajalni poti ni razlik – vsi smo samo občani.
Zato je Štukljevo leto, ki ga praznujemo letos, ne samo poklon kulturni dediščini in športu v Novem mestu, temveč in predvsem to, kar nas nagovarja slogan: »Zdrav duh v Novem mestu«. Zdrav duh pa ni samo fizična pripravljenost in uspešnost, je tudi odnos do življenja, okolja in predvsem soljudi. S sloganom, s katerim postavljamo na prvo mesto »zdrav duh«, izpostavljamo vrednote, ki so bile podlaga vsega, kar je zaznamovalo pozitivno razvojno pot Novega mesta do današnjih dni. Zdrav duh pomeni, da moramo znati biti tudi sami ambasadorji našega mesta in občine, da znamo realno ocenjevati, kaj je dobro in slabo v naši lokalni skupnosti ter si upati ustvarjati in živeti vizijo najboljšega (majhnega) mesta po kvaliteti bivanja. Številni sogovorniki in ocenjevalci iz drugih okolij nam takšno usmeritev in uspešno izvedbo dosedanjih korakov priznavajo. Na nas je, da nadaljujemo po zastavljeni poti. Simbol, s katerim se bomo letošnje leto predstavljali v Sloveniji, Evropi in svetu, je največji med slovenskimi olimpijci – Leon Štukelj, Novomeščan, rojen pred 120 leti.