Novo mesto

Gradimo prihodnost skupaj in strastno

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.« Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina…

Gregor Macedoni volitve 2018

Zastavljene cilje želim popolnoma uresničiti

Skupaj z najbližjimi sem se odločil, da znova kandidiram za župana Mestne občine Novo mesto kot neodvisen kandidat s podporo volilcev na volitvah 18. novembra 2018. To pa zato, ker je zastavljenih veliko razvojnih ciljev, ki smo jih s sodelavkami in sodelavci postavili kot izzive do leta 2030. Menim, da smo dokazali svojo delavnost in…