Pomembne projekte je potrebno izpeljati do konca

Na obisku v KS Uršna sela so bila sporočila krajanov jasna: potrebno se je odločiti o prioritetah in projekte profesionalno in trajnostno izpeljati do konca. Njihove prioritete so: – ureditev kanalizacije (najbolj aktualen je projekt v Občini Dolenjske Toplice); – zagotoviti širokopasovno povezavo; – odpraviti nerazumno birokratsko oviranje projektov, ki so v javno korist (primer:…

Pomemben izziv je neurejena prometna infrastruktura

Danes smo se oglasili v KS Šmihel in KS Regrča vas. Obema krajevnima skupnostima je skupna težava v neurejeni prometni ureditvi. Počasno umeščanje južne povezovalne ceste v prostor, neurejena vpadnica iz smeri Uršnih sel ter manjkajoči pločniki ob zelo prometnih odsekih državnih in občinskih cest so bile izpostavljene tematike. Šmihel izstopa po dosedanjem urejanju odprtih…

V KS Bršljin in KS Prečna vedo, kaj si želijo

V petek, 12. septembra 2014 sem se skupaj z nekaterimi kandidati na svetniški Listi Gregorja Macedonija odpravil v prvi dve od vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto, ki jih v predvolilnem času nameravamo obiskati. Srečanja s krajani so po pričakovanjih obrodila ogromno sadov – vsi smo dobili priložnost bolje se spoznati, sam pa sem…

Kandidati za svetnike na Listi Gregorja Macedonija

Novo mesto, 10. september 2014 – Ob roku za vložitev kandidatur za županske kandidate in svetniške liste na letošnjih lokalnih volitvah je svojo kandidaturo zdaj tudi uradno potrdil Gregor Macedoni. V nedeljo, 5. oktobra 2014, se bo skupaj z neodvisno listo (Lista Gregorja Macedonija) potegoval za naslednji štiriletni mandat za vodenje Mestne občine Novo mesto. Na…