Edino logično je, da se vrtci pocenijo

Tak je bil naslov članka v enem od slovenskih dnevnikov v mesecu juliju. Članek med drugim navaja: “Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) vpliva tudi na višino oskrbnine v vrtcih. Zaradi nižjih stroškov dela, ki predstavljajo 80 odstotkov cene programa, se morajo javni vrtci po Sloveniji načeloma poceniti. Tako predvideva 19. člen pravilnika o metodologiji…

Novomeška (ne)ambicioznost

Ko to pišem še ni konec meseca junija, na katerega je vezanih kar nekaj obljub župana Muhiča. Obljubil je gradbeno dovoljenje za ŠD Portoval, sklenitev pogodbe z državo za sofinanciranje 2,5 milijona evrov in objavo razpisa na katerem bo dobil izvajalca, ki bo dvorano zgradil za 9,8 milijona evrov (z vključenim DDV). Kot berem iz…

Županova marjetica

Par dni nazaj me je ustavil znanec in vprašal, kdaj bo županu zmanjkalo cvetnih listov na marjetici. Mislil je na izjave župana Muhiča, ki si sledijo približno takole: dvorana bo; dvorane ne bo; dvorana bo … Zadnja seja Občinskega sveta 10.5. je bila napovedana kot odločilna ali bo Novo mesto dobilo novo športno dvorano (ŠD)…

Razrez pogače

Najpomembnejše pooblastilo oz. orodje, ki ga ima občinski svet je sprejem vsakoletnega občinskega proračuna. To je razrez pogače, ki da pooblastilo občinski upravi, da uresniči zastavljene naloge ter da porabi sredstva za namen in v višini, kot določa sprejet proračunski dokument. Večina mojih so-svetnikov se pomena sprejemanja proračuna ne zaveda. Še vedno prevladuje mnenje, da…

Plen in plenilci

V zadnjem obdobju se mi vse večkrat prikradeta v misli besedi »plen« in »plenilci« ko se ubadam z občinskimi zadevami. Politika tako ali tako nima dobrega ugleda med ljudmi. Ampak politika kot način vodenja družbe nima s tem nič. Vodenje družbe preko zakonov opredeljujejo politiki in politiki so tisti, ki s svojimi dejanji in osebno…