Novo mesto

Gradimo prihodnost skupaj in strastno

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.« Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina…

Gregor Macedoni volitve 2018

Zastavljene cilje želim popolnoma uresničiti

Skupaj z najbližjimi sem se odločil, da znova kandidiram za župana Mestne občine Novo mesto kot neodvisen kandidat s podporo volilcev na volitvah 18. novembra 2018. To pa zato, ker je zastavljenih veliko razvojnih ciljev, ki smo jih s sodelavkami in sodelavci postavili kot izzive do leta 2030. Menim, da smo dokazali svojo delavnost in…

Leon Štukelj Novo mesto

Zdrav duh v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali…

Dragotin Kette Novo mesto

Dobro opravljeno delo za našo sedanjost in prihodnost

Če imaš jasno širšo sliko ter vizijo, je veliko lažje delati posamezne korake. In naša občina je v letošnjem letu prehodila veliko korakov k bolj kvalitetnemu bivalnemu in delovnemu okolju. Poleti smo imeli v nekem obdobju po vsej občini aktivnih 45 različnih gradbišč. Zdaj se dela počasi zaključujejo, posamezne prenovljene ali novozgrajene objekte predajamo v…