Leon Štukelj Novo mesto

Zdrav duh v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali…

Dragotin Kette Novo mesto

Dobro opravljeno delo za našo sedanjost in prihodnost

Če imaš jasno širšo sliko ter vizijo, je veliko lažje delati posamezne korake. In naša občina je v letošnjem letu prehodila veliko korakov k bolj kvalitetnemu bivalnemu in delovnemu okolju. Poleti smo imeli v nekem obdobju po vsej občini aktivnih 45 različnih gradbišč. Zdaj se dela počasi zaključujejo, posamezne prenovljene ali novozgrajene objekte predajamo v…

Otroško igrišče Novo mesto

Lokalno je super

Strategija Mestne občine Novo mesto 2030 zastavlja smer kakovosti bivanja in delovnega okolja. Izhajamo iz predpostavke, da bo na eni strani privlačno okolje za bivanje tudi privlačno okolje za obiskovalce in da bodo zanimiva delovna mesta in delovna okolja generator večjega priseljevanja kot odseljevanja. Kako opredeliti privlačno okolje za bivanje? Ni enoznačnega odgovora. Vsak ima…

Kolesarjem prijazni v Novem mestu

Dinamično projektno leto

V Novem mestu smo si v tem mandatu zastavili cilj, da bomo izboljšali urejenost javne infrastrukture. Tako tiste vidne, kot so zgradbe in ceste, kot tiste pod zemljo, kot so vodovodni in kanalizacijski sistemi. Infrastruktura je pomemben temelj, podlaga, na kateri lahko gradimo kakovostno bivalno in delovno okolje. Infrastruktura v smislu kvalitetnega vodovodnega omrežja in…

Gregor Macedoni in Peter Gašperšič ob podpisu pogodb o sofinanciranju

Vse najboljše Novo mesto

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta danes slavnostno podpisala sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice in rekonstrukcije Šmihelske ceste na odseku med Šukljetovo in Smrečnikovo ulico. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob podpisu sporazumov je izpostavil: »Veseli me, da smo prav danes,…