ODZIV NA POZIV STRANKE SOLIDARNOST

Županski kandidat Gregor Macedoni z ogorčenjem sprejema vest, da se negativna praksa zadnjih let nadaljuje tudi v dneh neposredno po volitvah v Občinski svet. Če je navedena informacija o zaposlitvi sorodnika vidnega člana dosedanje koalicije v podjetju, ki ga vodi, resnična, je s tem na simbolni način pokazal koliko so vredne besede članov t.i. »mavrične« koalicije. Na žalost je zadnjih 8 let edina stalnica  sklenjenih koalicijskih pogodb popolna realizacija njihovega kadrovskega dela.
Županski kandidat ima v svojem programu (Deklaracija Iniciative Novo mesto 2020) zapisano:
1. Delo javnih funkcionarjev mora biti častno in odgovorno. Zavračamo politične kompromise v škodo občanov in politični karierizem.
2. Za javne funkcionarje, uslužbence občinske javne uprave in zaposlene v občinskih javnih zavodih in podjetjih mora veljati ničelna toleranca do podkupovanja, korupcije in prevar.
3. Javni funkcionarji, uslužbenci občinske javne uprave in zaposleni v občinskih javnih zavodih in podjetjih morajo delovati v dobro širše skupnosti. Vsako delovanje za korist posameznikov ali interesnih skupin je nedopustno.
4. Občinske funkcije in ključna delovna mesta morajo zasedati posamezniki, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami omogočajo najboljše delovanje občine, javnih zavodov in podjetij. Zaposlovanje ali vzdrževanje delovnega razmerja kot oblika omogočanja osebnih koristi na račun občanov je nedopustno.
Iz navedenih točk jasno sledi, da kot neprimerno zavračamo zaposlovanje ožjih družinskih članov s strani poslovodstva. Hkrati lahko javno povemo, da nimamo sklenjenega nobenega predvolilnega dogovora ali koalicije, ker verjamemo, da je izvolitev župana dogovor med volivci in županskim kandidatom in ne med strankami in županskim kandidatom. Vsakršno pretvorbo politične moči v zasebne interese ostro zavračamo in zagotavljamo, da bo naše delovanje drugačno kot dosedanja praksa.
Volilni štab Gregorja Macedonija

19. oktobra izbiramo med novo in staro opcijo

Novo mesto, 7. oktober 2014 – Ob uvrstitvi v drugi krog županskih volitev in  dobremu rezultatu Liste Gregorja Macedonija se želimo vsem občankam in občanom zahvaliti za podporo, ki smo je bili deležni na lokalnih volitvah v nedeljo, 5. oktobra 2014. Podporo občank in občanov vidimo kot potrditev dosedanjemu delu in našemu programu ter predvsem kot odločitev za spremembe.

Glas sprememb za drugačen način vodenja občine je v prvem krogu volitev predstavljalo več kandidatov, ki smo v seštevku prejeli mnogo več glasov, kot t.i. mavrična koalicija, ki naj bi nadaljevala začeto dediščino župana Muhiča. Zato verjamemo, da bodo tudi v drugem krogu, volivke in volivci v večini potrdili odločitev, da je način vodenja občine potrebno spremeniti in da novomeška občina začne izkoriščati razvojne priložnosti.

Verjamemo, da praksa, ko se strankarske koalicije, ki temeljijo na kadrovskih dogovorih, sklepajo pred zaključkom volitev ni prava in da je to eden glavnih razlogov za neuspešno delo občinske uprave v zadnjih dveh mandatih. Po našem prepričanju je edini pravi dogovor, neposreden dogovor z volivci za transparentno in nekoruptivno delo župana in občinske uprave, ki mora temeljiti na strokovnosti in strateških prioritetah ter upoštevati interese vseh občanov.

Zato bomo s kampanjo za drugi krog županskih volitev nadaljevali v istem duhu kot do sedaj: poudarjamo, da je mogoče našo občino voditi drugače, kar bo nedvomno prineslo rezultate ob spremenjeni miselnosti in načinu dela občinske uprave. To je temelj, na katerem se lahko začne izvajati nujne projekte, ki se jih je v zadnjih osmih letih nabralo veliko.

Želimo si, da bo kampanja konstruktivna, čeprav se hkrati zavedamo, da se posamezniki in interesne skupine bojijo sprememb na čelu občine in so zato pripravljeni narediti marsikaj. Kot do sedaj, tudi v prihodnjih 14 dneh, ne bomo z nezakonitim oglaševanjem onesnaževali prostora ob naših ulicah in cestah, temveč bomo oglaševanje izvajali na za to predvidenih mestih. Veseli pa smo, da je novomeška  občinska uprava v soboto, 4. oktobra 2014, po enem mesecu nezakonitega oglaševanja večine županskih kandidatov, le pozvala organizatorje kampanj, da v 3 dneh odstranijo nepravilno postavljene panoje v obcestnem prostoru.

Želimo si čim višje volilne udeležbe in zato pozivamo vse volivke in volivce, ki ne želijo, da se nadaljuje z začetim v prejšnjih dveh mandatih, k oddaji glasu v nedeljo, 19. oktobra 2014, za Gregorja Macedonija, za nov način vodenja, ki bo nekoruptiven, povezovalen in usmerjen h konkretnim rezultatom.

 

Foto: Barbara Oprčkal, Siol.net

Sporočilo v datoteki – [datoteka]

Javni poziv: Počistite predvolilno reklamno nesnago z ulic

Na volilni štab županskega kandidata Gregorja Macedonija in kandidata samega so se obrnili številni občani s prošnjo, da kaj ukrenemo glede histerije s plakati in z lesenimi plakatnimi panoji, ki so preplavili naše ulice, pločnike, celo drevesa in ostala neprimerna mesta. Način oglaševanja brez pretiranega onesnaževanja našega okolja je vnaprejšnja odločitev naše ekipe. Ker smo tudi sami ocenili, da so ostali županski kandidati in svetniške liste prestopili meje dobrega okusa, vljudno pozivamo vse županske kandidate, stranke, liste in ostale, da iz naših ulic in okolice cest odstranijo plakate in pospravijo lesene panoje s svojimi plakati, ker:

  • onesnažujejo in kazijo okolje,
  • zmanjšujejo varnost v prometu,
  • je velika večina teh panojev in plakatov postavljenih nezakonito, ker stojijo v varovalnih pasovih lokalnih in državnih cest in nimajo ustreznih soglasij.

Volilni štab županskega kandidata Gregorja Macedonija in Liste Gregorja Macedonija
Boštjan Grobler, vodja štaba

Kandidati za svetnike na Listi Gregorja Macedonija

Novo mesto, 10. september 2014 – Ob roku za vložitev kandidatur za županske kandidate in svetniške liste na letošnjih lokalnih volitvah je svojo kandidaturo zdaj tudi uradno potrdil Gregor Macedoni. V nedeljo, 5. oktobra 2014, se bo skupaj z neodvisno listo (Lista Gregorja Macedonija) potegoval za naslednji štiriletni mandat za vodenje Mestne občine Novo mesto.

Na konferenci za medije se je Macedoni zahvalil vsem tistim, ki so kandidaturo omogočili – predvsem občanom in občankam, ki so v dobrem tednu dni zagotovili zadostno število glasov podpore. Poudaril je, da bo njegova kandidatura ZA VSE OBČANE. Povedal je še, da je motivacijo in pogum dobil že lansko jesen s sodelovanjem v Iniciativi Novo mesto 2020. Zlasti podpora, ki mu jo občani Novega mesta vsakodnevno izkazujejo, kaže, da je vredno vztrajati, saj v Novem mestu kljub splošnemu prepričanju obstajajo posamezniki in skupine, ki jim je mar za razvoj skupnega okolja in so pripravljene sodelovati pri uresničevanju zastavljenih strateških programskih izhodišč, zapisanih v programu NOVO MESTO 2020.
Kandidata je predstavil Boštjan Grobler, ki je izpostavil, da ima Gregor Macedoni vse potrebne kompetence za dobrega župana. Doslej je že dokazal, da je ustvarjalen, vizionarski, sposoben oblikovati in uspešno voditi tim. Izkazal se je v vodenju velikih projektov, hkrati pa nikoli ni pozabil na pomembne malenkosti in ranljive posameznike. Odlikuje pa ge še lastnost, ki je mnogi v dosedanjih občinskih strukturah niso premogli – izrazit občutek za družbeno odgovornost.
Na dogodku, ki se je odvil v Knjigarni Goga na Glavnem trgu, so se predstavili tudikandidati za svetnike na Listi Gregorja Macedonija. “Listo sestavlja zelo močna ekipa, ki se lahko s svojimi znanji in izkušnjami loti katerekoli naloge ali izziva. Sestavljajo jo posamezniki različnih starosti in strokovnih področij. Pokrili smo široko geografsko zastopanost posameznih delov občine. Smo skupina ljudi, ki smo v preteklosti na različnih področjih že dokazali, da znamo in zmoremo,” je listo predstavil Macedoni. Poudaril je, da na njej ni posameznikov, ki bi bili osebno ali eksistenčno vezani na novomeški javni sektor in da je to tisto, na kar naj bodo občani pozorni pri volilnem odločanju. Ravno osebni interesi so se v preteklosti postavljali pred skupni, javni interes. Dodal je, da so si zbrani na njegovi listi enotni v prepričanju, da je drugačen način vodenja tisto, kar lahko obrne novomeško krivuljo uspeha navzgor. “Z malimi, a strateškimi koraki, ki privedejo do večjih rezultatov, se s pravo ekipo doseže marsikaj“, je zaključil Macedoni.

 

Za več informacij smo vam na voljo na info@gregormacedoni.si. Fotografije so na voljo za uporabo ob pripisu ‘Foto: Lista Gregorja Macedonija’.

Sporočilo za javnost: Gregor Macedoni s podporo Iniciative Novo mesto 2020 najavil kandidaturo za županske volitve

NOVO MESTO. V petek, 22. avgusta 2014 je Gregor Macedoni na Novem trgu, kjer je tudi stojnica za zbiranje podpisov za podporo županski kandidaturi in kandidaturi liste za občinski svet, ob podpori Iniciative Novo mesto 2020 uradno najavil svojo kandidaturo za županske volitve. Na lokalnih volitvah bo nastopil kot neodvisen kandidat s podporo volivcev. Na novinarski konferenci so poleg Gregorja Macedonija sodelovali še dr. Janez Povh, dr. Marijan Dović in Boštjan Grobler.
Gregor Macedoni, 41-letni Novomeščan, poročen in oče 4 otrok je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in  zaposlen v družbi Trimo MSS, d.d. kot izvršni direktor, je bil že na prejšnjih volitvah deležen velike podpore volivcev. V vmesnem obdobju pa  je z delom dokazal, da zmore in zna. Kot je dejal, se zaveda odgovornosti za spremembe in drugačen način vodenja novomeške občine, ko se bo 5. oktobra skupaj s somišljeniki podal v tekmo na lokalnih volitvah.
Boštjan Grobler je poudaril, da ima Gregor Macedoni sposobnosti  vodje z izredno družbeno odgovornostjo, dr. Marijan Dović pa je prepričan, da bi v Novem mestu, ki ima izreden potencial ob pravi viziji, ljudje lahko s ponosom bivali in delovali.
Iniciativa Novo mesto 2020  je skupina aktivnih Novomeščanov, ki je v zadnjih mesecih skušala odgovoriti na vprašanje strateških prioritet Mestne občine Novo mesto in je preko serije javnih tribun oblikovala program razvoja novomeške občine do leta 2020. Ugotovili so, da je z medsebojnim poslušanjem ter združevanjem znanj in izkušenj možno narediti veliko. Kot je poudaril dr. Janez Povh pa je bilo v preteklosti kar nekaj mandatov, ki jih označujejo kot obdobje izgubljenih priložnosti. Prepričani so, da je najbolj neposredna pot do sprememb prevzeti odgovornost za upravljanje občine.

Foto: Ema Koncilija