Leon Štukelj Novo mesto

Zdrav duh v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali…

Details
Otroško igrišče Novo mesto

Lokalno je super

Strategija Mestne občine Novo mesto 2030 zastavlja smer kakovosti bivanja in delovnega okolja. Izhajamo iz predpostavke, da bo na eni strani privlačno okolje za bivanje tudi privlačno okolje za obiskovalce in da bodo zanimiva delovna mesta in delovna okolja generator večjega priseljevanja kot odseljevanja. Kako opredeliti privlačno okolje za bivanje? Ni enoznačnega odgovora. Vsak ima…

Details
Kolesarjem prijazni v Novem mestu

Dinamično projektno leto

V Novem mestu smo si v tem mandatu zastavili cilj, da bomo izboljšali urejenost javne infrastrukture. Tako tiste vidne, kot so zgradbe in ceste, kot tiste pod zemljo, kot so vodovodni in kanalizacijski sistemi. Infrastruktura je pomemben temelj, podlaga, na kateri lahko gradimo kakovostno bivalno in delovno okolje. Infrastruktura v smislu kvalitetnega vodovodnega omrežja in…

Details