Novo mesto

Gradimo prihodnost skupaj in strastno

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.« Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina…

Details
Leon Štukelj Novo mesto

Zdrav duh v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali…

Details
Otroško igrišče Novo mesto

Lokalno je super

Strategija Mestne občine Novo mesto 2030 zastavlja smer kakovosti bivanja in delovnega okolja. Izhajamo iz predpostavke, da bo na eni strani privlačno okolje za bivanje tudi privlačno okolje za obiskovalce in da bodo zanimiva delovna mesta in delovna okolja generator večjega priseljevanja kot odseljevanja. Kako opredeliti privlačno okolje za bivanje? Ni enoznačnega odgovora. Vsak ima…

Details